Kortingen op Wiams taalstages

€25 of 5% korting op het inschrijvingsgeld


Ontvang € 25 korting


Wanneer je een nieuwe inschrijving aanbrengt kan je tot € 25 korting krijgen op je inschrijvingsgeld.

Voorwaarden om van dit voordeel te genieten:

  • je bent zelf ingeschreven
  • de nieuw ingeschrevene is nog nooit bij Wiams geweest
  • er moet een link zijn met de nieuwe inschrijving (vul het veld ‘Ingeschreven door’ in op het inschrijvingsformulier)
  • de nieuw ingeschrevene is geen broer of zus van jou
  • de korting wordt pas toegekend NA de stage, als iedereen geweest is en iedereen alles betaald heeft

5% korting op je stage


Wij staan reducties toe van 5% op de inschrijvingsgelden aan:

  • gezinnen met drie kinderen of meer (kopie uit het trouwboekje is vereist)
  • een 2de, 3de, … inschrijving uit hetzelfde gezin in hetzelfde jaar

Deze reducties zijn niet cumuleerbaar. De aanvraag tot reductie moet ingediend zijn vóór het begin van de stage.
Sommige mutualiteiten betalen een deel van het inschrijvingsgeld terug. Informeer u!


  • Fiscaal attest: deelnemers jonger dan 12 jaar ontvangen een fiscaal attest ter waarde van 11,20 euro per dag.
  • Ziekenfonds: informeer bij uw ziekenfonds voor een eventuele financiële tussenkomst.