Wiams logo blauwImage

Even voorstellen


Wiams organiseert Franse en Engelse taalstages voor 6-12-jarigen. Deze stages worden tijdens de paas- en zomervakantie ingericht en duren telkens 6, 7 of 8 dagen. Daarnaast zijn er ook Franse stages voor 11-18-jarigen. Deze stages worden tijdens de paas- en zomervakantie ingericht en duren 8 dagen tijdens de paasvakantie en 6, 8, 9 of 10 dagen tijdens de zomer.

De stages verlopen in een aangename sfeer. We werken met kleine groepjes, zowel in als buiten de klas. Zo zorgen we ervoor dat de cursisten de doeltaal spreken tijdens de hele stage. De vooruitgang is verbazingwekkend.

Wij bestaan sinds 1964, Wiams is de naam van de stichter van de vzw. Ze wordt nu geleid door Frank Vliegen en Norbert Van Moerkercke, beide master in de talen. Norbert is sinds 1970 actief in de vzw, Frank sinds 1980. Beiden kunnen dus een schat aan ervaring voorleggen wat betreft het aanleren van vreemde talen. Wiams is in België de pionier in het organiseren van taalstages voor jongeren. Van meet af aan organiseerden we een taalbad: de jongeren gebruiken niet alleen de doeltaal tijdens de les, maar ook in alle omstandigheden daarbuiten: bij sport en spel, tijdens de maaltijden, tijdens de ontspanningsactiviteiten.

Ons kantoor is gelegen in de Boneputstraat 36 in 3960 Bree. Wij hebben geen kantooruren, maar u kan ons altijd bereiken via mail info@wiams.be of telefonisch op het nummer 0468 15 29 10. Indien wij niet opnemen, spreek uw boodschap in en wij nemen zo snel mogelijk contact op met u.

” Wiams organiseert taalstages sinds 1964, een schat aan ervaring. “

Onze methode


De taal staat bij ons voorop. De cursisten worden als het ware ondergedompeld in een taalbad. Het is immers de bedoeling dat zij voortdurend de doeltaal gebruiken: niet alleen tijdens de les, maar ook aan tafel, tijdens sport- en ontspanningsmomenten, en in de vrije tijd.

Dat vraagt natuurlijk een stevige omkadering. We kunnen onze cursisten nooit 'alleen laten'. Stafleden begeleiden hen bij alle activiteiten (ook aan tafel zit een staflid zodat steeds opnieuw de doeltaal wordt ingeoefend).

Bij de 6-12-jarigen zijn we uiteraard iets soepeler: tijdens de les primeert de doeltaal, daarbuiten is zij niet verplicht, maar we stimuleren de kinderen deze zoveel mogelijk te gebruiken.

Wij willen de leerlingen alle kansen geven om de vreemde taal te spreken. Daarom worden de klasgroepen zo klein mogelijk gehouden: 8 tot 12 cursisten; bij de 6-12-jarigen zijn de klasjes vaak nog kleiner. Voor een stage 11-18-jarigen van 40 cursisten voorzien wij in principe 1 stageleider, 5 leerkrachten en 2 monitoren.

Tijdens de stage komen pedagogische begeleiders van de organisatie op bezoek om de kwaliteit van de stages te verzekeren.

50 jaar Wiams


In 2014 vierde Wiams - Taal en ontspanning zijn 50ste verjaardag. In die 50 jaar hebben we tienduizenden jongeren opgeleid in vreemde talen.

Als één van de eersten begon Wiams met het organiseren van taalstages. Van meet af aan organiseerden we een taalbad: de jongeren gebruiken niet alleen de doeltaal tijdens de les, maar ook in alle omstandigheden daarbuiten: bij sport en spel, tijdens de maaltijden, tijdens de ontspanningsactiviteiten.

Hier kan je alvast volgende documenten bekijken: